Mobile mapping

Fly-through van een puntenwolk ingwonnen met mobiele scanner in Deventer op de Spanjaardsdijk.